Passersystem

När man väljer att investera i ett Passersystem så är det två parametrar som är viktiga och som man som kund måste besluta om;

  • Skall man investera i en lösning som är framtidssäkrad?
    Med framtidssäkrad menar man t.ex. att den underliggande tekniken bygger på en beprövad och framförallt öppen standard, vilket möjliggör att program kan uppdateras kontinuerligt vartefter tekniken och behoven förändras. Man skall även kunna integrera med andra program som bygger på samma öppna standard.
  • Skall man investera i en lösning från en leverantör som finns och verkar i ens närregion, och som har ett heltäckande nät av återförsäljare/installatörer som kan hjälpa en om ens ursprungliga installatör inte längre finns tillgänglig.
    Språket är viktigt. Är all programvara / support tillgänglig på sitt eget modersmål?

Svara man ja på dessa två frågor, som nog det flesta gör, så är det lätt att göra samma val som vi har valt att göra, nämligen att samarbeta med Assa, en av de tongivande aktörerna inom området passer och access.

Assa ARX är det Passersystem som företag och institutioner väljer när man vill vara säker.

Självklart så skall installatören vara certifierad och godkänd ARX Certified Partner (CAP).

Certifierad ARX partner