Lås, Beslag, Utrymmning och Tillgänglighet

Det som man vanligtvis förknippar med en Låssmed är såklart lås & nycklar. Där hjälper vi till med projektering och montering av låssystem, tillverkning av nycklar, beslagning av dörrar så som trycken, nyckelskyltar, draghandtag, tittöga, stängare m.m.

Är du ägare/ansvarig för en offentlig lokal är det viktigt att utrymning och tillgänglighet är utförda på ett sätt att lagar följs och att ingen skaderisk föreligger.

Vid projektering av renovering/nybyggnation är det extra viktigt att projektering görs rätt från början för att slippa onödiga kostnader i ett senare skede. Allt detta kan vi hjälpa till och bistå med.

Vid nybyggnation bör man upphandla en separat Säkerhetsentreprenad där lås, beslag passer, inbrottslarm och övervakningsteknik igår. Detta för att säkerställa att man får ett system som från början är planerat satt fungera som en heltäckande lösning, samt att man får en leverantörer som har ett övertäckande ansvar för installation och drift.

Planerar ni att bygga en bostad/fastighet så tveka inte att ta kontakt för gratis rådgivning, det kan löna sig.